Joop de Vries

Paranormaal Therapeut aangesloten bij de NFPN

Welkom
Een veel voorkomende manier van behandelen is het opleggen van de handen en het maken van strijkende bewegingen langs het lichaam. Ook behandeling op afstand is mogelijk. Therapeuten stellen zich in op de lichamelijke, emotionele en geestelijke toestand van de cliŽnt. Sommige therapeuten krijgen op paranormale wijze extra informatie. Zij gaan hier zeer terughoudend mee om. CliŽnten kunnen de werking van de energie voelen bijvoorbeeld als warmte, koude, trillingen, moeheid, enzovoort.

De duur van een behandeling is doorgaans 15 tot 30 minuten. Het aantal behandelingen is heel verschillend. Over het algemeen zijn meer behandelingen nodig bij langdurige of chronische klachten. Na ongeveer 6-8 behandelingen overlegt de therapeut met de cliŽnt of voortzetting zinvol is.

Paranormale therapeuten hebben goede resultaten bij veel ziekten en klachten. Recent wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat zes van de zeven cliŽnten vinden dat zij baat hebben bij de behandeling. Ook ervaren veel patiŽnten een verbeterde kwaliteit van leven als een positief effect. De NFPN stelt geen tarieven vast voor de aangesloten leden! De tarieven van een therapeut dienen door middel van een publicatie in de wachtkamer bekend te worden gemaakt.